پودراکسیدالومینیوم

پودراکسیدالومینیوم

پودراکسیدالومینیوم دربسته های یک کیلیویی که مانع از جذب رطوبت می گردد.

مش 100 اتریش بوده وکیفیت ان با دستگاه های میکرودرم ابریژن مطابقت دارد.

ملزومات همراه دستگاه شامل سری های پودری -الماسه واندرمولوژی درتعدادمورد نیاز به فروش می رسد.

برای دیدن میکرودرم های رویان کلیک کنید.

ملزومات همراه علاوه برموادمصرفی شامل قطعات نیز می شود مانندفیلتر وهندپیس و…

شرایط نگهداری مناسب پودر بدین صورت است که بایدبعدازهرباراستفده درب ظرف رامحکم ببندید.

درمجاورت محیط های مرطوب قرارندهید درصورتی که مجبوربه این کاربودید از رطوبت گیراستفاده نمایید.

پودراکسیدالومینیوم
پودراکسیدالومینیوم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.