تعمیرات میکرودرم

تعمیرات میکرودرم

تعمیرات میکرودرم درکمترین زمان بامناسب ترین قیمت

دستگاه میکرودرم وسیله ایست که نگهداری ان بسیار ساده است اگر سری نکاتی رعایت شود.

البته هرمیکرودرمی روش نگهداری خاص خودرادارد ولی اکثرمیکرودرم هاازیک قاعده یکسان پیروی می کنند.

مادراین توضیحات میکرودرم های رویان را معیارقرارمیدهیم وامیدوارم برای تمامی افرادی که میکرودرم دارند مفیدواقع شود.

میکرودرم های سه سیستمه که دارای سیستم پودری هستند باید یکسری نکات را رعایت کنند تا کارایی دستگاه درسطح بالاحفظ شود.

نگهداری هندپیس:قبل از استفاده پوست رو ازهرگونه الودگی پاک کرده وهیچگونه ارایشی روی پوست نباشد.

درحین کارازپنبه استفاده نشود زیراالیاف ان مسیرهندپیس رامسدود می کندوهندپیس معیوب می شود.

هرازگاهی برای تمیزی هندپیس جابه جایی ورودی انجام دهید تا هندپیس تمیز شود.

نگهداری دستگاه:دستگاه رویان دارای ظرف پدرنومی باشد که داخل ان پودرریخته می شودتاجایی علامت زده شده که بایدتاان قسمت پودرشارژشود.

این دونمونه ای ازنحوه استفاده درست از دستگاه هستند که اگررعایت شوند یک کاربرسالیان می تواند از دستگاهش بابالاترین کارایی بهره مند شود.

شما اگر دارای دستگاهی هستید که معیوب شده که دستگاهتان می تواند مدل داخلی یا وارداتی باشد می توانید به شماره 09190047737 مشکل دستگاهتان راپیامک کنید.

کارشناسان مابعدازبررسی هزینه وزمان تعمیردستگاه شماراخدمتتان اعلام می کند.

تعمیرات میکرودرم ابریژن
تعمیرات میکرودرم

دستگاهتان رامانند روز اول خریداری از ماتحویل بگیرید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.